Opkomst Verkiezing Europees Parlement gemeente Assen

In Assen heeft 42% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht voor het Europees Parlement. De opkomst is hoger dan bij de verkiezing in 2014, toen was het opkomstpercentage 38%.

Voorlopige uitslag op zondagavond bekend

Na het sluiten van de stembureaus zijn gisteravond de stemmen op partijniveau geteld. De voorlopige uitslag van de gemeente Assen wordt zondagavond bekend gemaakt. In andere landen kan namelijk nog tot en met zondag 26 mei gestemd worden.

Definitieve uitslag

Op maandag 27 mei vindt de centrale telling van de gemeente Assen plaats. Dan worden de stemmen per kandidaat geteld. Op dinsdag 28 mei om 09.00 uur wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld door het gemeentelijk stembureau. Aansluitend wordt de totaaluitslag van de kieskring Drenthe vastgesteld door het hoofdstembureau.