Ook culturele activiteiten voor jongeren tot 18 jaar in buitenlucht toegestaan

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar in de buitenlucht weer sporten.

Nu kunnen ze ook in de buitenlucht deelnemen aan culturele activiteiten. De Drentse gemeenten hebben een protocol vastgesteld met richtlijnen voor aanbieders van deze culturele activiteiten.

“Naast school en sport moesten veel kinderen en jongeren ook hun culturele activiteiten missen. Met dit protocol kunnen zij nu ook weer genieten van hun dansles, de scouting of bijvoorbeeld musical les. Dit draagt bij aan de ontspanning en culturele ontwikkeling van kinderen” aldus Mieke Damsma, voorzitter van de portefeuille Onderwijs en Cultuur binnen de VDG en burgemeester van gemeente Midden – Drenthe.  “Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Aanbieders moeten zich hieraan houden, zodat culturele activiteiten weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden”

De strekking van het protocol is:

 • Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;
 • Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;
 • Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
 • Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
 • Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
 • Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee culturele activiteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen aanbieders terecht bij hun gemeente.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Protocol over culturele activiteiten buiten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar

Vanaf 11 mei zijn de regels versoepeld voor culturele activiteiten in de buitenlucht. Zo zijn het uitvoeren van culturele activiteiten buiten, voor jeugd tot en met 18 jaar toegestaan.
Binnenactiviteiten voor groepen zijn, evenals activiteiten voor volwassenen (behalve individuele lessen), nog niet toegestaan.
De versoepeling is bedoeld voor vrije tijd activiteiten en lesactiviteiten. Wedstrijden (bijvoorbeeld concoursen, dance battles) zijn verboden. Bovendien is bepaald dat het gaat om georganiseerde culturele activiteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven.

In de provincie Drenthe hanteren we voor iedereen dezelfde regels. Dit protocol is dus het enig geldende in Drenthe. Het is gebaseerd op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

De regels in Drenthe

Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom: 

 • Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor culturele activiteiten met kinderen tot en met 12 jaar). 
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook iedereen blijft thuis. Deelnemers mogen om deze reden worden teruggestuurd.
 • Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
 • Cultuuraanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden culturele activiteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen.
 • Het is verboden de kleed- en wasgelegenheid in een cultureel centrum of andere culturele ruimte te gebruiken voor omkleden en/of te douchen. 
 • Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden bij de gemeente van nieuwe culturele activiteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, verplicht. Een meldingsformulier is bijgevoegd. De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging of instelling. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de culturele activiteit bij de aanbieder. 
 • Er is op locatie van de culturele activiteit, bij alle activiteiten voor kinderen en jongeren een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt.
  - Het aantal begeleiders / toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 spelers / uitvoerders een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een docent, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
  0-10 geen toezichthouder, een volwassen docent volstaat
  11-20 1 volwassen toezichthouder
  Vanaf 21 -50 2 toezichthouders
  Vanaf 50 minimaal 3 toezichthouders2

Voor instellingen / verenigingen met eigen accommodatie:

 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, docenten en coronaverantwoordelijken zijn op de locatie aanwezig. 
 • Instellingen / verenigingen mogen buiten oefenen en spelen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De docent blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag oefenen en spelen, maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ oefenen en spelen niet mogelijk.
 • Pauzeruimten blijven gesloten. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Hoe u dit regelt, kunt u aangeven op het meldformulier. 
 • Kinderen en jongeren komen in hun cultuurkleding (indien van toepassing) naar de accommodatie / locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en verlaten na de activiteit direct de accommodatie / locatie. Omkleden en douchen bij de accommodaties mag niet. 
 • Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
  - De inachtneming van de hygiëneregels.
  - De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden.

Voor andere cultuuraanbieders (Binnen-accommodaties als bijvoorbeeld kunstencentra en commerciële aanbieders) die plannen hebben om buiten te gaan oefenen en spelen: 

 • Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden gespeeld of geoefend door jeugd tot en met 18 jaar, met in achtneming van dit protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere parken, picknickplaatsen en pleinen.
 • Nieuwe activiteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, moeten vooraf aan de gemeente gemeld worden via het meldformulier. Als een culturele activiteit niet vooraf is gemeld dan, kan gesommeerd worden per direct de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden. 
 • Alleen deelnemende kinderen, jongeren, docenten en coronaverantwoordelijken zijn op de culturele locatie aanwezig. Toeschouwers zijn zowel op de culturele locaties als in de openbare ruimte verboden. 
 • Het gebruik van binnen-accommodaties als bijvoorbeeld kunstencentra zijn niet toegestaan, deze blijven gesloten. 
 • De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc. 
 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.