Raad Assen wil herbenoeming burgemeester Marco Out

De gemeenteraad van Assen beveelt huidige burgemeester Marco Out aan voor herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar.

Dit is vanavond in de vergadering van de gemeenteraad bekend gemaakt door Bert Wienen, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Op 16 december 2020 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar en burgemeester Marco Out heeft aangegeven zijn ambtstermijn te willen verlengen. Een vertrouwenscommissie van raadsleden heeft zich vervolgens, middels een zorgvuldig proces, gebogen over de vraag of de burgemeester in aanmerking komt voor herbenoeming.

In een besloten raadsvergadering op 7 mei 2020 zijn de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken en heeft de raad besloten om dhr. Out voor te dragen voor herbenoeming. De voordracht van de gemeenteraad wordt nu via de Commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na een positief besluit van de Minister over de herbenoeming van dhr. Out zal hij in het najaar van 2020 worden geïnstalleerd als burgemeester van Assen voor een tweede termijn van zes jaren.

MarcoOut vooraanzicht