Registreren Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapverkiezingen. Het is belangrijk dat nieuwe en lokale politieke groeperingen die de vorige verkiezingen geen geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hun aanduiding uiterlijk maandag 24 december laten registreren indien zij mee willen doen aan (een van) de verkiezingen.

Politieke partijen kunnen zich registreren via publieksbalie@assen.nl of door een schriftelijk verzoek te doen via post (Postbus 30018, 9400 RA Assen). Wij nemen uw verzoek tot registratie zo spoedig mogelijk in behandeling.

Wilt u langskomen met de registratieformulieren? U kunt zich tot en met vrijdagochtend 23 december melden bij de balie. Wij zijn maandag 24 december gesloten. U kunt dan uw registratieverzoek schriftelijk indienen via bovenstaand e-mailadres of per post.

Registreren Provinciale Statenverkiezingen

 Het centraal stembureau registreert de aanduiding in een register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:

  • De volledige naam van de groepering;
  • De afkorting van de naam van de groepering;
  • Combinatie van beide.

Landelijke groeperingen

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Drenthe hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het is echter niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. VVD Assen). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend.

Registreren Waterschapverkiezingen

Het centraal stembureau van het waterschap registreert de aanduidingen van politieke groeperingen die mee willen doen aan de Waterschapverkiezingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende waterschap.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via publieksbalie@assen.nl.