Rekenkamercommissie onderzoekt voorzieningen voor jongeren

De onafhankelijke Rekenkamercommissie van gemeente Assen wil inzicht krijgen in de behoefte van jongeren. Doel daarvan is om te kijken of het beleid van de gemeente daarbij aansluit. Het onderzoek dat al eerder op de planning stond, maar door corona is uitgesteld, start in november 2021. 

Uitkomst onderzoek voor jeugdbeleid

Voorzieningen voor jongeren is in Assen nog steeds een actueel thema. Jongeren in Assen ervaren een gebrek aan voorzieningen en evenementen zo blijkt uit de oprichting van de Stichting New Wave Assen en uit gesprekken die door de gemeente met jongeren gevoerd zijn.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het jeugdbeleid dat onlangs door wethouder Broekema werd aangekondigd in de gemeenteraad. Om ervoor te zorgen dat de  opvattingen van jongeren zo goed mogelijk  benut kunnen worden bij het opstellen van dit beleid, hebben de Rekenkamercommissie en de wethouder hierover overleg gehad. 

Resultaten voor zomer 2022

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau SenseGuide en zal een half jaar in beslag nemen. De resultaten zullen naar verwachting voor de zomer van 2022 aan de gemeenteraad kunnen worden gepresenteerd. Gelijktijdig laat wethouder Broekema het aanbod in Assen inventariseren zodat de resultaten van beide onderzoeken naast elkaar kunnen worden gelegd. 

Ben je tussen 12 en 21 jaar? Doe dan mee! 

Onderzoeker Dave van Mourik, wiens roots in Assen liggen, wil de jongeren actief betrekken bij het onderzoek en roept jongeren daarom op zich te melden. Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en woon je in de gemeente Assen?  En zou je een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek? Meld je dan via contact@senseguide.nl