Restauratie grafmonumenten Van Bulderen en Brumsteede

De  graven Van Bulderen en Brumsteede op de Noorderbegraafplaats in Assen zijn opgenomen in het monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Beide monumenten zijn zowel voor Assen als voor Nederland uniek.

Het grafmonument Van Bulderen (1860) is van cultuurhistorisch belang als typische uiting van de negentiende -eeuwse  Nederlandse grafcultuur. Het monument Brumsteede (1878) is uniek omdat dit het enige overgebleven neogotische grafmonument van gietijzer in ons land is.

Beide monumenten worden gerestaureerd en ontbrekende delen worden op basis van bewaard geleverd materiaal bijgegoten of opnieuw gereconstrueerd. Op woensdag 27  maart wordt het monument Brumsteede  gedemonteerd en vervolgens vervoerd naar de smederij van Ron Caspers in Warffum. Wanneer het teruggeplaatst wordt, is nog niet bekend.

Grafmonument