Resultaten vragenlijst Beek en omgeving

In juni hebben we alle bewoners uit de buurt Beek en omgeving gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Bijna 140 bewoners hebben dit gedaan. Bedankt aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. De resultaten kunnen we goed gebruiken in het onderzoek naar energiebesparende oplossingen en aardgasvrij wonen. In dit nieuwsbericht delen we de resultaten. 

Wonen in de buurt

Van de 138 bewoners die de vragenlijst hebben ingevuld vinden 112 bewoners het fijn om te wonen in de buurt: deze bewoners zijn tevreden of heel tevreden in Beek en omgeving. De rustige woonomgeving, voorzieningen die dichtbij zijn en goedkoop wonen worden als positief ervaren. De bewoners hebben veel contact met elkaar: de meeste bewoners hebben minstens 1 keer per week contact met hun buurtbewoners.

Aardgasvrij wonen

De meeste bewoners (66 van de 138) denken neutraal over aardgasvrij wonen. Daarnaast denken 50 bewoners positief of zeer positief over aardgasvrij wonen. De meest genoemde redenen waarom bewoners positief tegenover aardgasvrij wonen staan is dat het beter is voor het milieu en omdat we dan minder afhankelijk worden van aardgas, en dus ook minder aardbevingen door gaswinning krijgen. Maar 22 bewoners denken negatief of zeer negatief over aardgasvrij wonen. Dit is vooral omdat bewoners zich zorgen maken over de betaalbaarheid en haalbaarheid van aardgasvrij wonen.  

Duurzame maatregelen

83 van de 138 bewoners staan positief tegenover het nemen van duurzame maatregelen in huis. Toch hebben 63 bewoners in Beek en omgeving nog geen duurzame maatregelen in hun woning getroffen. Het grootste gedeelte van de bewoners (118 van de 138) is wel bewust bezig met energiebesparing in huis. De meest getroffen duurzame maatregelen in Beek en omgeving zijn glasisolatie, vloerisolatie en muurisolatie. Bijna alle bewoners die duurzaamheidsmaatregelen hebben getroffen, zijn tevreden met het resultaat. Bijvoorbeeld omdat ze minder tocht en een beter wooncomfort hebben, minder energie verbruiken en dus een lagere energierekening hebben. 

Vragen?

Heb je vragen over de resultaten van de vragenlijst? Stuur een mail naar energie@assen.nl.