Samen aan de slag met de energietransitie

Hoe denk jij over duurzaam wonen, reizen en werken? Heb jij al maatregelen genomen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? En wat vind jij belangrijk bij de aanleg van zon- of windparken? Deze en nog meer vragen over de energietransitie legden we eind oktober voor aan de leden van het stadspanel. De resultaten zijn positief! Veel inwoners vinden de energietransitie, zoals aardgasvrij wonen, belangrijk en hebben al maatregelen genomen. Aan de andere kant is het voor veel mensen nog onduidelijk wat er precies moet gebeuren en wat dit voor hun huis betekent. Op deze pagina lees je de belangrijkste en opvallendste uitkomsten. En we blikken vast vooruit naar wat we het komende jaar gaan doen.

1.800 Assenaren deden mee

Alle wijken van Assen zijn goed vertegenwoordigd. De meeste respondenten komen uit de wijken Centrum, Kloosterveen en Marsdijk. De meerderheid is 55 jaar en ouder. Maar ook Assenaren onder de 35 jaar hebben meegedaan.


87 procent vindt de energietransitie belangrijk

Goed nieuws, want een duurzame gemeente worden we alleen als we het samen doen! Daar
hebben we de hulp van inwoners hard voor nodig.

  • 18 procent vindt het wel belangrijk, maar maakt zich zorgen over de kosten
  • 19 procent vindt het wel belangrijk, maar wacht eerst op plannen van de overheid of de woningcorporatie


72 procent heeft al maatregelen genomen

Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of energie te besparen door de verwarming een graadje lager te zetten. Dit zijn de meest voorkomende maatregelen. Veel inwoners overwegen om de komende jaren zonnepanelen te plaatsen of minder energie te gebruiken. Elektrisch rijden wordt op dit moment nog niet veel gedaan, 11 procent van de deelnemers overweegt dit wel te doen. Tien procent heeft nog niks gedaan. Zij vinden de kosten te hoog of wonen in een huurwoning. Anderen zien geen noodzaak of wachten nog op duidelijkheid vanuit de gemeente.

69 procent vindt aardgasvrij wonen belangrijk

Dat is mooi! Want uiteindelijk gaan we allemaal van het aardgas af in Assen. Dat betekent niet dat iedereen hiermee al aan de slag is. Voor de respondenten zijn dit de belangrijkste redenen om het nog even uit te stellen:

  • Ik wil er niet extra voor betalen
  • Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken
  • Ik wacht op de plannen van de overheid/woningcorporatie
  • Ik zoek nog informatie

Zonneparken of windmolens?

Om de doelstellingen te halen, hebben we ook in Assen zonneparken en/of windmolens nodig. Wij waren benieuwd hoe inwoners hierover denken. Dit zijn de resultaten:

  • 32 procent vindt windmolens geen goede optie
  • 28 procent ziet liever veel zonneparken dan een paar windmolens
  • 13 procent wil liever een paar windmolens dan veel zonneparken
  • 40 procent vindt windmolens langs de A28 een goede optie

De beste plek voor grootschalige zonneparken en windparken is volgens inwoners op (bedrijfs)daken of bedrijventerreinen.

Benieuwd naar het volledige rapport?

Kijk dan op www.assen.nl/stadspanel