Samen maken we de sociale stad! 

De week van 31 januari tot en met 4 februari staat in het teken van sociale ondersteuning van de inwoners van Assen. Hoe kunnen we de juiste (rand)voorwaarden creëren en hoe doen we dat samen met inwoners en professionals? 

We stellen vragen als: “Welke voorzieningen hebben we in Assen en benutten we deze wel voldoende?”, “Wat helpt werkenden die niet rond kunnen komen,” of “Hoe houden inwoners die ouder worden zelf (of samen met hun omgeving) de regie?” Samen met u als inwoner willen we graag nadenken en bespreken wat hiervoor nodig is.

Doe mee

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere sessies. We zorgen voor een eenvoudig toegankelijke omgeving waarin we elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Voor het gehele programma en aanmelden: www.assen.nl/programmasocialestad