Samen maken we nieuw woonbeleid

Wat zijn uw woonwensen?

In juni ontvangen ruim tienduizend huishoudens in Assen een uitnodiging om deel te nemen aan een woonwensenonderzoek. Uw woonbeleving en woonwensen zijn belangrijke input voor dit onderzoek en de nieuwe woonvisie. Daarom willen graag uw mening horen. De gemeente Assen gaat eind dit jaar een nieuwe woonvisie maken. De huidige “Woonvisie Assen 2016” is bijna vier jaar oud en is toe aan vernieuwing. De afgelopen jaren is er immers veel veranderd op de woningmarkt. De crisis is voorbij en de vraag naar woningen is enorm toegenomen. 

Het onderzoek moet antwoord geven op vragen als: hoe ervaart u het wonen in Assen; hoe ontwikkelt de vraag naar woningen zich en welke woningen moeten de komende jaren worden gebouwd? Voor een antwoord op deze vragen raadplegen wij de inwoners van Assen. Gemeente, woningcorporatie Actium en Huurdersplatform MEVM werken hierbij samen omdat ze een gezamenlijk belang hebben bij het onderzoek, dat de komende maanden wordt uitgevoerd door Companen Advies voor Woningmarkt en Leefomgeving.

Richting aan bouwen en wonen voor de komende jaren 

Na de zomer zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Op basis daarvan maakt de gemeente een nieuwe woonvisie. Daarin geven we voor de komende jaren richting aan het bouwen en wonen in Assen. Zo komt er bijvoorbeeld in te staan hoeveel woningen er de komende jaren moeten worden gebouwd, van welk type en in welke prijsklasse. En waar in de bestaande woningvoorraad en woonomgeving aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch meedoen aan het onderzoek? Stuur een mailtje met uw naam, adres en geboortejaar naar enqueteafdeling@companen.nl. Even bellen mag ook: 0800 – 2667263.