Snoeien van bomen van start

De gemeente Assen is afgelopen week begonnen met het snoeien van de bomen in de woonwijken. In 2019 gaan wij de bomen in de wijken Assen-oost, Assen-west, Centrum, Peelo, het dorp Witten en Anreep snoeien.

Waarom snoeien?

Snoeien is het wegnemen van takken die voor onveilige situaties kunnen zorgen.
Iedere gezonde boom wordt iedere drie jaar gecontroleerd. Sommige bomen controleren wij  ieder jaar. Tijdens deze controle kijken we of bomen snoei nodig hebben.

Hinder

De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd met een hoogwerker. Hiervan kunt u enige overlast ondervinden. Ook kunnen we enkele parkeerplaatsen gebruiken om takken te verzamelen. Deze takken halen we zo spoedig mogelijk weg. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke overlast.

Vragen?

Heeft u vragen over het snoeiwerk? U kunt terecht bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente Assen, via het algemene telefoonnummer 14 0592 of stuur een mail naar info@assen.nl.