Sportakkoord minister vraagt om uitwerking in Assen

Maandag 1 juli 19.00 uur eerste bijeenkomst 

Maandag 1 juli kunt u naar een bijeenkomst die er toe bijdraagt een lokaal sportakkoord voor Assen uit te werken. Het sportakkoord is gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord dat minister Bruno Bruins van sport met onder meer de sportbonden (NOC*NSF) in juni 2018 ondertekende.  Daarna heeft de minister een oproep gedaan om ook lokale sportakkoorden te sluiten.  Het sportakkoord kent zes ambities zoals een leven lang zonder belemmeringen kunnen sporten en bewegen voor iedere Nederlander, beweegactiviteiten voor kinderen onder de zes jaar, een duurzame sportinfrastructuur of een beleid om sport leuk en veilig te houden.  

Locatie Quintus, maandag 1 juli, 19.00 uur

In Assen is een initiatiefgroep die het proces van het sluiten van een sportakkoord in handen heeft genomen. Een onafhankelijk sportformateur, Christa Hoeksema helpt hen daar bij. Maandag 1 juli kunt u vanaf 19.00 uur naar een eerste bijeenkomst in het Nassaucollege, locatie Quintus aan de Groen van Prinstererlaan.  De gemeente Assen moedigt inwoners aan, wel of niet sportminnend, daar naar toe te gaan.

Meer informatie:

Kijk dan op www.linkedin.com