Stembureauleden en voorzitters stembureau gezocht!

We zijn op zoek naar gedreven en enthousiaste mensen die ons willen helpen.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn achter de rug. De verkiezing voor het Europees Parlement staat op donderdag 23 mei alweer voor de deur. Over de jaren heen hebben wij bij de gemeente Assen een bestand opgebouwd van enthousiaste mensen die bereid zijn om onze stembureaus te bemensen als lid of voorzitter. 

Met het oog op de verkiezingen in de toekomst, vinden wij het belangrijk om dit bestand op peil te houden en verder uit te breiden. Daarom zijn wij op zoek naar gedreven en enthousiaste mensen die ons willen helpen tijdens de komende verkiezingen. Ook voor de verkiezing van 23 mei zoeken we nog versterking. 

Wilt u een keer het verkiezingsproces van dichtbij meemaken als voorzitter of lid van een stembureau? Stuur dan een e-mail naar publieksbalie@assen.nl