Tevredenheid Assenaren over gebruik WMO voorziening stijgt

PERSBERICHT

De tevredenheid van Assenaren die gebruik maken van een WMO voorziening is vorig jaar in vergelijking met het jaar daarvoor toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft gehouden onder inwoners die een WMO voorziening hebben. Het Cliënt Ervarings Onderzoek wordt jaarlijks gehouden.

De vindbaarheid van de gemeentelijke toegang en het samen werken aan een oplossing van de ondersteuningsvraag worden in 2019 duidelijk beter beoordeeld dan in voorgaande jaren. Geënquêteerden ervaren ook dat ze sneller worden geholpen. Ook zijn meer cliënten dan in 2018 tevreden over de ondersteuning die ze krijgen bij een hulpvraag. Daarnaast zijn cliënten positiever geworden over de kwaliteit van ondersteuning.

Andere bevindingen zijn dat minder mensen dan in 2018 de eigen bijdrage een probleem vinden. Een andere constatering is dat heel veel geënquêteerden aangeven dat de ondersteuning vanuit de WMO hen helpt om de dingen te doen die zij willen en dat zij zich hierdoor beter kunnen redden. Dat vertaalt zich volgens hen ook in een hogere kwaliteit van leven.

Wethouder Harmke Vlieg is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Op diverse onderdelen is de tevredenheid van Assenaren die gebruik maken van een WMO voorziening toegenomen. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat mensen aangeven dat ze door de inzet van de gemeente een hogere kwaliteit van leven ervaren.”  

Naast de WMO voorziening voorzien inwoners ook zelf in vormen van ondersteuning. Zo  doen ze vaker een beroep op voorzieningen in de omgeving (buurthuis, klussen- boodschappendienst). Verder geven ze in grote meerderheid aan dat ze hulp ontvangen van partner, familie, vrienden of buren.

In februari en maart van dit jaar nodigde de gemeente meer dan 1000 Assenaren met een WMO voorziening uit om hun ervaring met de gemeentelijke dienstverlening te delen. Ondanks de Coronacrisis hebben toch nog 309 inwoners hier gehoor aan gegeven.