Tevredenheid over WMO-dienstverlening gemeente Assen

PERSBERICHT

Inwoners van de gemeente Assen die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 80 procent van de inwoners die een beroep doet op de WMO tevreden is over de kwaliteit van de ondersteuning. Nog eens 80 procent geeft aan dat de ondersteuning vanuit de WMO hen helpt om de dingen te blijven doen die zij willen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat 77 procent van de deelnemers vindt dat hun kwaliteit van leven door de WMO-ondersteuning omhoog gaat.

Wethouder Harmke Vlieg is blij met de waardering die uit het onderzoek spreekt. “We investeren veel in de kwaliteit van onze dienstverlening. Die inspanningen blijven niet zonder resultaat. Zeker als we door onze ondersteuning de kwaliteit van leven van onze inwoners kunnen verbeteren.”

Met bovenstaande cijfers wijkt de gemeente Assen niet of weinig af van het Drentse gemiddelde. De resultaten van het onderzoek staan gepubliceerd op de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl.

Het onderzoek

Het onderzoek werd net als voorgaande jaren uitgevoerd door CMO STAMM. Ruim 1000 Assenaren met een WMO indicatie zijn gevraagd de vragenlijst in te vullen, 369 mensen hebben dit uiteindelijk gedaan en daarmee voldoet de gemeente aan de norm voor dit onderzoek. De gemeente Assen gebruikt de resultaten onder andere om de dienstverlening te verbeteren.Naar aanleiding van vorige ervaringsonderzoeken heeft de gemeente bijvoorbeeld geïnvesteerd in de vindbaarheid en de oplossingsgerichtheid van de gemeentelijke toegang tot de WMO.

PDFoverzicht WMO.pdf