‘Texels bankje’ wordt gemeentelijk monument

Het staat al sinds 1959 op de Brink. En draagt in de rugleuning het wapen van de gemeente Texel en dat van  Assen. Kent u het? 

In maart is deze zogenoemde Texel-bank door het college van burgemeester & wethouders aangewezen als gemeentelijk monument. Het bankje van baksteen, houten zitbank en zandstenen herdenkingsplaten heeft een belangrijke historische waarde. Het is een dankbetuiging van de Texelse bevolking aan de Assenaren voor hun hulp en gastvrijheid  die zij ontvingen tijdens de laatste zes maanden van de Tweede Wereldoorlog.

Het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog werden 700 jonge Texelaars door de Duitse bezetter gedeporteerd naar Assen en verplicht tot dwangarbeid. De bezetter vreesde dat de Texelaars de Engelsen zouden helpen als een eventuele bevrijding van Noord Nederland vanuit het eiland Texel zou plaats vinden.

Texels bankje