Plannen voor uitbreiding transformatorstation Zeijerveen

Steeds meer energie die we gebruiken wordt duurzaam opgewekt.

Om zonneparken en windparken in Drenthe en Groningen aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, willen netbeheerders Enexis en TenneT het bestaande elektriciteitsnetwerk versterken. Op verschillende plekken worden transformatorstations daarvoor aangepast en uitgebreid. Ook voor het transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk hebben Enexis en TenneT plannen om uit te breiden.

Uitbreidingsplannen

Enexis en TenneT willen het transformatorveld aanpassen, oude transformatoren vervangen en een aantal nieuwe transformatoren plaatsen. Daarnaast willen ze een aantal E-houses plaatsen. Dit is een verplaatsbare mega meterkast. Met deze aanpassingen kunnen meer duurzame energiebronnen en nieuwbouwwijken op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Zo kunnen meer huishoudens gebruik maken van duurzame energie. Ook is er dan meer ruimte om eigen zonnepanelen of laadpalen voor elektrische auto’s aan te sluiten. De plannen worden de komende jaren in verschillende fases uitgewerkt en uitgevoerd.

Vergunning

Om de plannen te kunnen uitvoeren, moeten Enexis en TenneT voor de verschillende fasen vergunningen aanvragen bij de gemeente Assen. Naar verwachting zullen zij vóór de zomer een vergunning aanvragen voor de eerste fase. Als de procedure voor de omgevingsvergunning van start gaat, publiceren we dit in de Berichten van de Brink en in de Staatcourant.

Webinar

Op woensdagavond 3 juni organiseren de netbeheerders een online bijeenkomst (webinar) om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen. Tijdens het webinar kunt u ook direct vragen stellen. Wilt u het webinar ook volgen? Meld u dan aan op www.tennet.eu/zeijerveen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen van Enexis en TenneT leest u op www.tennet.eu/zeijerveen. Hier vindt u ook antwoorden op de veel gestelde vragen en kunt u de nieuwsbrief aan omwonenden lezen.