Transitievisie Warmte vastgesteld

Op 18 maart 2021 heeft de gemeente Assen de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit is een globale routekaart voor Assen om stap voor stap van het aardgas af te gaan. In de visie staan voorstellen om woningen en andere gebouwen in de gemeente in de toekomst duurzaam te verwarmen. In de buurt Beek en omgeving zijn we al aan het onderzoeken hoe dit kan. Daarom is de buurt als één van de startwijken opgenomen in de visie. Ook voor Kloosterveen wil de gemeente nu samen met inwoners gaan uitwerken hoe een groot deel van de huizen aardgasvrij verwarmd kan worden voor 2030. 

Onderzoek naar een warmtenet

Uit de eerste onderzoeken in de buurt Beek en omgeving blijkt dat een warmtenet waarschijnlijk een passende oplossing is om woningen zonder aardgas te verwarmen. Deze warmteoplossing is ook als ‘voorkeursalternatief’ opgenomen in de Transitievisie Warmte. Lees hier meer over de Transitievisie Warmte.

Op dit moment onderzoeken we of het technisch en financieel haalbaar is om een warmtenet aan te leggen. Belangrijke vragen zijn: Wat kost de aanleg van een warmtenet? Hoe kan een warmtenet georganiseerd worden? En wat betekent een aansluiting op een warmtenet voor woningeigenaren? 

Vervolg

We streven ernaar dat er voor de zomer meer duidelijkheid is over het onderzoek naar een warmtenet. Vervolgens willen we hierover met bewoners in gesprek tijdens een (online) bijeenkomst. We horen dan graag wat u ervan vindt en hoe we hier samen een vervolg aan kunnen geven.  

Ideeën of vragen?

Heeft u ideeën over het verduurzamen van de buurt? Of vragen over het onderzoek naar een warmtenet? Schroom niet op contact met ons op te nemen. Stuur een mail naar energie@assen.nl  zorgen of maak een afspraak voor het spreekuur.