Tweede mantelzorgcafé van Netwerk

Informele Zorg een succes

Het is donderdagmiddag 14.30 uur. Het mantelzorgcafé is er weer die middag. Gastvrouwen Heleen en Roelie worden hartelijk ontvangen in De Nieuwe Kolk. Daarna zetten zij koffie, thee en wat lekkers klaar. Even voor drieën komen de eerste mensen. Eerst wat terughoudend, maar al snel wordt er gezellig gepraat. Best bijzonder hoe makkelijk dit eigenlijk gaat tussen mantelzorgers die elkaar niet eens kennen.

Samenzijn

Al snel vormt zich een kring om een tafel in de ruimte. Ook op losse stoelen gaan mantelzorgers zitten. Het gevoel van welkom zijn en niets “moeten” doet haar werk. Een paar mensen hebben een gerichte vraag en anderen willen gewoon wat kletsen of ervaringen delen. Niet allemaal vrolijke verhalen maar het delen heeft een functie, dat kun je merken. Er is ook ruimte voor humor en daar straalt kracht vanuit. Het is ongeloofl ijk hoe snel de middag omgevlogen is. “Bedankt dat jullie geweest zijn en graag tot een volgende keer”, zeggen we oprecht als de mensen ons bedanken en vertrekken. Dertien waren er gekomen vanmiddag. Het geeft het gevoel dat het iets toevoegt. Mooi om dit zo samen te doen.

Bent u mantelzorger en wilt u ook eens langskomen?

Het volgende mantelzorgcafé is 11 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur in het cafégedeelte van De Nieuwe Kolk. Iedereen kan zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Kijkt u op www.informelezorgassen.nl of mailt u met roelievanguldener@gmail.com