Uitbreiding trafostation Zeijerveen noodzakelijk voor stijgende elektriciteitsvraag  

PERSBERICHT

Enexis en TenneT gaan het transformatorstation Zeijerveen bij Assen de komende jaren uitbreiden. Dat is nodig om te voldoen aan de stijging van zowel vraag als aanbod van (opgewekte) elektriciteit. Wethouder Cor Staal: ”Het trafostation is een belangrijke schakel in de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Door de energietransitie worden we steeds meer een energieproducerende provincie. Daarom moeten de netbeheerders de capaciteit van het netwerk en ook van het trafostation flink uitbreiden met onder andere nieuwe transformatoren.”

Uitbreiding extra transformator

Tijdens de vergunningsprocedure rond de uitbreiding van het trafostation, heeft Enexis aan de gemeente Assen gevraagd om nog een uitbreiding te doen door een bestaande transformator te vervangen. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op de toenemende elektriciteitsvraag. Het gaat dan om het opwaarderen van één transformator van 40 MVA naar 90 MVA. Enexis heeft aangegeven dat deze transformator wordt ingepakt. Dit heeft tot gevolg dat omwonenden minder geluid van de transformator zullen ervaren dan nu het geval is.

Communicatie met omwonenden

TenneT en Enexis hebben meerdere gesprekken gevoerd met omwonenden en andere geïnteresseerden over de uitbreidingsplannen. Onder meer naar aanleiding van deze gesprekken met omwonenden gaat TenneT twee transformatoren inpakken in een geluidshuis waardoor het geluid gereduceerd wordt.

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 een definitieve vvgb (verklaring van geen bedenkingen) afgegeven, waardoor het college nu kan overgaan tot het verlenen van de omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit nog in beroep bij de Raad van State.