Uitnodiging: informatiebijeenkomst Tiny Houses

Denkt u wel eens na over het wonen in een Tiny House?

Op dinsdag 28 januari organiseren wij om 19.30 uur een informatieavond in de raadzaal. We willen geïnteresseerden dan meer informatie geven over twee mogelijke locaties voor Tiny Houses. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

 • 19:30 – 20:00 Inloop
 • 20:00 – 20:30 Opening door gemeente
  Welkom door wethouder
  Interactieve enquête onder aanwezigen m.b.v. Mentimeter. Hiermee kunnen we inzicht krijgen in de behoeften en verwachtingen van de geïnteresseerden
  Introductie locaties
  Introductie co-creatie (Hoe gaat het verder?)
 • 20:30 – 20:55 Claudia Versloot, gemeente Groningen Tiny Houses Westpark. Zij licht het proces in Groningen toe.
 • 20:55 – 21:00 Afsluiting met daarin de uitnodiging voor het vervolg en mogelijkheid om na te praten en vragen te stellen aan aanwezigen van gemeente.

Heeft u interesse? Dan kunt u zich alvast aanmelden via info@assen.nl. We horen dan ook graag met hoeveel mensen u bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn.