Vacature Ombudscommissie

Wij zijn met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar een plaatsvervangend lid van de Ombudscommissie Assen.

De Ombudscommissie Assen behandelt in tweede instantie klachten van burgers, bedrijven en instellingen over medewerkers, bestuurders en bestuursorganen van de gemeente Assen. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig.

Daarbij hoort de commissie de betrokken partijen, kan ze tussen partijen bemiddelen en geeft ze adviezen om gemeentelijke werkprocessen of de organisatie verder te verbeteren. De commissie legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De hoorzittingen vinden overdag plaats.

Samenstelling Ombudscommissie Assen

De Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, waarvan een lid plaatsvervangend voorzitter en een lid secretaris.

Wij streven naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifeke kennis, deskundigheid en ervaring in.
Wij zoeken een kandidaat met: 

  • het vermogen om voor iedereen toegankelijk te zijn;
  • maatschappelijke betrokkenheid en binding met Assen; 
  • bij voorkeur wonend in Assen; 
  • hbo/wo werk- en denkniveau;
  • goede communicatieve eigenschappen en inlevingsvermogen; 
  • vaardigheden op het gebied van bemiddeling; 
  • inzicht in organisaties en werkprocessen; 
  • bij voorkeur affniteit met een gemeentelijke organisatie; 
  • het vermogen kritisch door te vragen;
  • beschikbaar zijn tijdens kantoortijden.

De werkzaamheden zijn in Assen. Een commissielid wordt voor een periode van zes jaar benoemd en ontvangt een vergoeding van € 196,64 (2018) exclusief reiskosten per hoorzitting.

Spreekuur

Elke tweede maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 17.00 uur houdt de commissie spreekuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt dit overgenomen door een van de leden. Hiervoor wordt een schema opgesteld.

Reageer voor 7 januari 2019!

Wie in aanmerking wil komen voor deze functie kan zich tot 7 januari 2019 aanmelden. Schrijf daarvoor een korte sollicitatiebrief met motivatie en cv en stuur die naar: gemeente Assen, t.a.v. de Ombudscommissie, Postbus 952, 9400 AZ Assen of naar e-mailadres ombudscommissie@assen.nl.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met de heer M.A.C. van Egdom, voorzitter, tel.nr. 06 51 17 04 03 of via e-mail ombudscommissie@assen.nl