Vaststelling begroting uitgesteld

De gemeenteraad heeft de vaststelling van de begroting uitgesteld tot 28 november 2019.

Het gaat om een ordevoorstel van burgemeester Marco Out dat donderdagavond door de voltallig gemeente raad werd aangenomen.  De raad heeft het college gevraagd om nu aan de slag te gaan met een beleidsarme begroting.