Wat kunt u doen bij overlast door hevige regenval?

U zult er door de huidige droogte niet bij stilstaan, maar extreme regenval komt de laatste jaren in de zomer steeds vaker voor.

De riolering kan deze regenval niet altijd direct verwerken. Daardoor kan overlast en schade aan uw woning ontstaan.

Bij extreme regenval kan het riool zodanig overbelast raken dat het water door het toilet of door een wastafel/gootsteen omhoog komt. Het risico op wateroverlast is groter wanneer uw afvoeren zijn aangesloten op een gemengd riool. In een gemengd riool worden zowel het regenwater als het afvoerwater uit uw woning afgevoerd. Bij een hevige bui kan het water uit het riool dus omhoog komen door de afvoeren in uw huis. In woningen die zijn aangesloten op een gescheiden riool wordt het regenwater in een andere buis afgevoerd dan het afvoerwater uit uw woning. De kans op wateroverlast is dan een stuk kleiner.

Hoe kunt u het water buiten houden?

U kunt zelf een aantal maatregelen treffen om te voorkomen dat hevige regenval schade aanricht in uw woning.

Ontlastput

U kunt een ontlastput installeren bij de regenpijpen van uw woning. Als het riool het regenwater niet kan verwerken bij hevige regenval, dan loopt het overtollige water via deze ontlastput uw tuin in. Het water komt dan niet door een toilet of wastafel omhoog. In de huidige bouwregelgeving zijn ontlastputten verplicht. Een ontlastput is relatief goedkoop en kan eenvoudig geplaatst worden.

Drempel

Ook als de riolering goed werkt, kunnen er problemen ontstaan bij extreme regenval. Wanneer uw woning lager ligt dan uw tuin, kunt u een drempel voor uw voordeur plaatsen om te voorkomen dat het regenwater uw woning instroomt.

Houd putten vrij

Ziet u dat een put op straat geblokkeerd is door bijvoorbeeld takken of bladeren? U kunt de gemeente helpen door de openingen van putten vrij te houden. Het regenwater kan dan beter het riool instromen.

Belast het riool niet te veel

Belast het riool tijdens een hevige bui niet met extra water. Zet de wasmachine of de vaatwasser uit en ga pas douchen wanneer de bui over is.

Wat doet de gemeente?

Tijdens hevige regenval houdt de gemeente in de gaten of pompgemalen goed werken. Ook houdt de gemeente in de gaten of grote waterpartijen, zoals vijvers, goed doorstromen. Het is mogelijk dat uw straat blank komt te staan wanneer het riool niet al het regenwater tegelijk kan afvoeren. De straat dient dan als buffer voor overtollig regenwater. U hoeft dit niet aan de gemeente te melden. Neem wel contact op met de gemeente wanneer het waterpeil op
straat een uur na de bui nog niet gezakt is. Mogelijk is er dan een probleem met de riolering.

Aanleggen regenwaterriool

In Peelo wordt binnenkort een stukje regenwaterriool aangelegd aan het Boekweitveld. Een overstortmuur in het gemengde riool is inmiddels opgehoogd. Daardoor stroomt meer regenwater rechtstreeks naar sloten en vijvers. Bij hevige regenval komt er dan minder vervuild water in sloten en vijvers terecht. Dat voorkomt vissterfte. De gemeente onderzoekt of ook op andere plaatsen in Peelo zulke aanpassingen aan het riool kunnen worden gedaan. Algehele vervanging van het riool in Peelo is niet
aan de orde. Dat is financieel niet mogelijk en het huidige riool verkeert nog in een goede staat.

regen