Wat te doen bij hevige regenval?

Vrijdagmiddag 12 juli trokken er zware regenbuien over Assen.

In onze gemeente viel er op sommige plekken zelfs meer dan 100 millimeter regen (gelijk aan 10 emmers/m2) in 2 uur tijd. Met zulke hoeveelheden is wateroverlast op straat, nu en in de toekomst, helaas niet te voorkomen. Bovendien is het huidige rioolsysteem niet berekend op deze grote hoeveelheden water. Het duurt dan enige tijd voordat al het water door het riool is afgevoerd of in de grond is weggezakt.

Wat kunt u doen bij hevige regenval?

Staat de straat de volgende dag nog steeds blank? Dan kan het zijn dat er een afvoerput verstopt zit, dit kunt u bij ons melden via info@assen.nl. Ligt er na de bui nog een putdeksel los op straat? Plaats deze dan terug of geef dit door aan de gemeente. Om wateroverlast te voorkomen, kunt u zelf ook maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van uw tuin. Minder steen kan al goed helpen. Watertips kunt u vinden op: www.steenbreek.nl.

Wat doet de gemeente?

Door de klimaatverandering komen hevige regenbuien en wateroverlast steeds meer voor. Helaas hoort dit er bij. De gemeente kan tijdelijke wateroverlast dan niet voorkomen. Wel zijn een aantal maatregelen mogelijk. Een maatregel is bijvoorbeeld ‘ontstenen’. Door stedelijke gebieden minder stenig en meer groener te maken kan het water sneller in de bodem wegzakken. Ook een wadi is een goede oplossing. Een wadi is een tijdelijke waterbuffer, verdiept in het gras, die tijdelijke gevuld is met regenwater. Het water zakt daarna weg in de grond. De gemeente legt wadi’s aan in verschillende wijken, bijvoorbeeld in de Oude Molenbuurt en in De Lariks.

Helpt u ons bij wateroverlast?

Heeft u na een hevige bui wateroverlast? Dan kunt u ons helpen door ons een foto of filmpje te sturen met de tijd en plaats via info@assen.nl. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van de watersituatie in Assen. Maatregelen kunnen dan beter genomen worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.assen.nl/water-en-riolering