We gaan vanaf 2 september maaien

De gemeente Assen begint vanaf 2 september met het maaien van gras.  Dat doen we twee keer per jaar,  in juni en september. Een voordeel van het minder vaak maaien is, dat er meer soorten planten gaan groeien. Dat trekt weer meer verschillende dieren aan zoals insecten zoals vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Verschillende  plantensoorten leveren meer voedsel en  schuilmogelijkheden op en komt de voortplanting ten goede.

Bermen

Om in de bermen een soortenrijke situatie te laten ontstaan en te behouden, wordt het maaisel afgevoerd om de bodem te verschralen. Door het maaisel enkele dagen te laten liggen, kunnen aanwezige bloemzaden in de grond zakken. Als de verkeersveiligheid in het geding is, ruimen we het maaisel direct op of maaien we vaker.

Natuurlijke bestrijding

Bloemrijke bermen zijn niet alleen goed voor vlinders en bijen, ze helpen ook bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Natuurlijke vijanden van de rupsen, zoals de gaasvlieg, vindt hier namelijk haar eten (nectar) en legt haar eitjes in de eikenprocessierups die daardoor opgegeten wordt. Zo ontstaat een natuurlijk evenwicht met minder overlast tot gevolg.

Flora en fauna ontzien

Wij handelen met de nodige voorzorg volgens de Wet Natuurbescherming. Daar waar mogelijk wordt er van te voren met een infrarood drone de bermen gecontroleerd. Via deze warmte beelden worden dieren direct zichtbaar.

Waar?

Wilt u weten waar bij u in de buurt het gras wordt gemaaid? Bekijk dan de maaikaart op onze website via www.assen.nl/onderhoudvandestad

Vragen?

Heeft u vragen over het maaiwerk? U kunt terecht bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente Assen, via het algemene  telefoonnummer 14 0592 of stuur een mail naar info@assen.nl.