Werkzaamheden aan fietspaden Assen

Woensdag 27 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden Beilerstraat, Hoofdvaartsweg, Reest, Polweg en Dijkveldpad.

Slijtlagen

Bij droog weer worden er op woensdag 27 juli slijtlagen aangebracht op de fietspaden. Dit is een extra laagje van steenslag op het fietspad, dat ervoor zorgt dat scheurtjes en kleine oneffenheden uit het fietspad gehaald worden. Daarnaast beschermt deze laag het fietspad tegen weersomstandigheden zoals vorst.

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk geen gebruik maken van de fietspaden. Het gaat om:

  • Fietspad Beilerstraat vanaf aansluiting Europaweg tot aansluiting Kloekslaan Asserbos.
  • Fietspad Hoofdvaartsweg vanaf aansluiting Balkendwarsweg tot aansluiting Professor Prakkeweg.
  • Fietspad Reest vanaf de aansluiting fietstunnel tot aansluiting Beek.
  • Fietspad Polweg vanaf de aansluiting Baggelhuizen tot Balkenweg en vanaf de Balkenweg tot aansluiting Hoofdvaartsweg.
  • Fietspad Dijkveldpad is het gedeelte vanaf de klinkerverharding richting Meanderdijk.

Werkzaamheden Vecht- en Scheldestraat

Als het donderdag 28 juli nog droog weer is, wordt er op een gedeelte van de Vecht- en Scheldestraat waar een slijtlaag is aangebracht een dunne laag van emulsieasfaltbeton aangebracht. Na ongeveer een uur kunt u weer over de weg rijden.

De werkzaamheden en omleiding worden te plekke door middel van borden aangegeven.