Werkzaamheden Baggelhuizerplas

De komende weken worden er verschillende metingen uitgevoerd bij de Baggelhuizerplas. Dit doen we om te onderzoeken of de verandering van het weer, zoals extreme hitte en droogte, in de toekomst effect kan hebben op de waterkwaliteit van de recreatieplas. De werkzaamheden starten op maandag 13 september en zullen rond 8 oktober zijn afgerond. Tijdens de metingen kunt u gewoon gebruik blijven maken van het recreatiegebied en de recreatieplas. 

Waarom deze metingen? 

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met langdurige periodes van droogte, hitte of juist extreme regenval. Vooral een periode van langdurige droogte en hitte kan in de toekomst van invloed zijn op de zwemwaterkwaliteit in de Baggelhuizerplas. Metingen tot nu toe wijzen steeds uit dat de zwemwaterkwaliteit in orde is en dat willen we in de toekomst graag zo houden. Daarom wil de gemeente meer inzicht krijgen in hoe het grond- en oppervlaktewatersysteem van de Baggelhuizerplas in elkaar zit. Om dit inzicht te vergroten worden de komende periode meerdere metingen gedaan.

De werkzaamheden 

In week 37 tot en met week 40 worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd in en rondom de plas: 

  • 13 t/m 24 september: Aan beide zijden tussen de zwem- en surfplas worden vier grondwaterpeilbuizen geplaatst.
  • 27 september t/m 1 oktober: Er gaan boten het water op om de waterbodem (slib) in kaart te brengen in de zwemplas, surfplas en de visplas.
  • 4 t/m 8 oktober: Er worden boringen gedaan rondom de surfplas, de zwemplas en de visplas voor bodemonderzoek. Dit gebeurt met zogenaamde tracktrucks (ter grootte van een vrachtwagen).