Werkzaamheden Kloosterakker op gang

Na een moeizame start door zware regenval zijn de werkzaamheden op gang gekomen.  

Eerst zijn er voorbereidende werkzaamheden uit gevoerd. Zo zijn er transportroutes in het werkveld uitgelegd met rijplaten en is er drainage aangelegd rondom de toekomstige waterberging. Momenteel worden er wegen uitgegraven. De uitgegraven grond wordt gebruikt om de kavels in fase 1A op te hogen. In de komende weken wordt er zand verwerkt in de wegen.