Wethouder opent Kentalis Tine Marcusschool in Assen voor kinderen met TOS

Sinds de start van dit schooljaar kunnen jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs volgen in Assen, op de Kentalis Tine Marcusschool. De school is ondergebracht binnen de Multi Functionele Accommodatie Kloosterveste. De nieuwe school wordt woensdag 25 september a.s. feestelijk geopend door wethouder Harmke Vlieg

Goede samenwerking

Dat thuisnabij en passend onderwijs in regio Assen voor kinderen met TOS nu een feit is, is te danken aan de samenwerking met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Assen, de schoolbesturen en de gemeente. Vorig schooljaar werd al een intentieverklaring getekend met het samenwerkingsverband om onderwijs te bieden aan kinderen met TOS. De gemeente Assen heeft dit initiatief gesteund en gezorgd voor huisvesting van de nieuwe school.

Leerlingen profiteren

De gemeente Assen is blij dat er extra aanbod van onderwijs binnen Assen wordt ingericht. De samenwerking met Kentalis biedt mooie kansen voor de leerlingen. Kirsten Wiegman, schooldirecteur van de Kentalis Tine Marcusschool licht toe: “De kinderen hoeven voortaan niet of minder te reizen, deze nieuwe locatie is een nevenlocatie van de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen. Daardoor hebben ze na schooltijd meer tijd om met vriendjes uit de buurt spelen. Dat is bovendien goed voor hun communicatieve redzaamheid. Ook wordt door de samenwerking de doorstroming naar het reguliere onderwijs gestimuleerd. Zo bieden we samen regulier onderwijs waar het kan, maar speciaal onderwijs als de leerling dit nodig heeft”. Ook leerkrachten van Kentalis en de reguliere basisscholen profiteren van de samenwerking. Zij kunnen gebruikmaken van elkaars kennis. Met name kennis over TOS is daardoor meer vastgelegd binnen de gemeente Assen.

Onderbouw

De Kentalis Tine Marcusschool biedt onderwijs aan leerlingen uit de groepen 1 en 2 met mogelijk uitbreiding naar groepen 3 en 4. Daarna stromen de leerlingen door naar een basisschool in de buurt, indien nodig met extra ondersteuning vanuit Kentalis. Heeft een leerling daarna nog steeds speciaal onderwijs nodig? Dan kan de leerling terecht op de Tine Marcusschool in Groningen, Emmen of op de Skelp in Drachten.

Vijf procent van de kinderen heeft TOS

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Over het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze is een vereniging van alle basisscholen uit deze regio. Het Samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg en onderwijs op maat krijgen.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.