Wijziging tijdstip hoorzitting Algemene commissie bezwaarschriften

Op dinsdag 10 september 2019 houdt de Algemene commissie bezwaarschriften een hoorzitting in vergaderzaal 1 van het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen.

Aan de orde komt het bezwaarschrift van:
Bezwaarschrift van de heer O.H.G. Daane Bolier namens mevrouw M. Pieterse  tegen het besluit van het college van 19 juli 2019, inzake de last onder bestuursdwang inhoudende de sluiting van de woning.

In tegenstelling tot eerdere berichten begint de hoorzitting om 16.45 uur

De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.