Winnend ontwerp Koopmansplein is van OKRA

PERSBERICHT

OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht heeft het winnende ontwerp gemaakt voor het nieuwe Koopmansplein. Zij kregen 40% van de stemmen voor hun ontwerp ‘Waar oud en nieuw elkaar ontmoeten’. Het ontwerp van bureau B+B stedebouw en Landschapsarchitectuur (de Asser trappen) eindigde op de tweede plaats met 39%, gevolgd door Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw  (Het hart van Assen, 15%) en West 8 urban design & landscape architecture (Ovaol Plaots, 6%). Ruim 12.000 Assenaren en Asser ondernemers stemden de afgelopen weken op hun favoriete Koopmansplein. Na een uitgebreide verificatie bleven hiervan 10.156 geldige stemmen over.

Alle ontwerpen zijn nog te zien op www.kieskoopmansplein.nl

Vervolg

Samen met OKRA en een nog te selecteren aannemer wordt na de zomer gestart met de technische uitwerking van het winnende ontwerp zodat dit in 2020 uitgevoerd kan worden.

Winnend ontwerp Koopmansplein