Woning gesloten na vondst drugs

PERSBERICHT

De burgemeester van Assen heeft besloten een woning aan de Ruskenbeemd te sluiten voor een periode van drie maanden. De aanleiding is een door de politie aangetroffen handelshoeveelheid harddrugs. Een pand van waaruit drugs worden verhandeld vormt een bedreiging voor de openbare orde. Het doel van de burgemeester met de sluiting is het herstellen van de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Door de woning te sluiten wordt tevens duidelijk gemaakt dat de handel in drugs is beëindigd.

Het is niet nieuw dat de burgemeester van Assen gebruik maakt van deze bevoegdheid uit artikel 13b Opiumwet. Zo sloot de burgemeester in 2019 tot nu toe al zes keer eerder een woning of lokaal vanwege een aangetroffen handelshoeveelheid drugs. In 2018 kwam een dergelijke sluiting elf keer voor.

Met het sluiten van een woning of lokaal beoogt de burgemeester een einde te maken aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Hij wil voorkomen dat herhaling van de overtreding plaatsvindt. Daarnaast wil de burgemeester met de sluiting van een pand een duidelijk signaal afgeven en een einde maken aan het bezoek van handelaren en gebruikers. Hij hoopt daarmee ook het veiligheidsgevoel bij mensen in de omgeving te herstellen door duidelijk te maken dat dit drugspand niet langer een drugspand is.

Veiliger Assen

Doel van de sluiting is echter ook om aan een ieder kenbaar te maken welke maatregel hij van de burgemeester kan verwachten bij een overtreding van de Opiumwet. De afgelopen jaren is er nog geen dalende lijn te zien in het aantal woningen en lokalen dat wordt gesloten op grond van de Opiumwet. De burgemeester heeft daarom besloten voortaan actief te communiceren over een sluiting. Ook direct omwonenden van de betreffende locatie worden door middel van een brief geïnformeerd. Doel is een veiliger Assen en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit.