Tijdelijke noodopvang asielzoekers Expo Hal

De komende drie weken worden er door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tijdelijk asielzoekers opgevangen in de Expohal in Assen. Het college heeft hiermee ingestemd na een dringend verzoek van het COA. Afgelopen donderdag zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Als de nood hoog blijft, mag het COA de tijdelijke opvang verlengen tot uiterlijk 31 maart. Op deze pagina leest u meer informatie over de tijdelijke opvang. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Laatst bijgewerkt: 25 november 2021 

Op dit moment verblijven er veel te veel asielzoekers in de nachtopvang en de opvanglocaties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is sprake van een onhoudbare situatie. Tegen deze achtergrond heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Assen dringend gevraagd om een noodopvang in te mogen richten in de Expo Hal. Het college heeft besloten om het verzoek van het COA om humanitaire redenen en uit maatschappelijke verantwoordelijkheid te honoreren. 

De belangrijkste reden voor de krapte aan opvangplaatsen is dat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, niet kunnen doorstromen naar een woning. Hierdoor verblijven er ruim 11.500 statushouders (en dit aantal blijft toenemen) in reguliere asielzoekerscentra. Deze mensen met een verblijfsvergunning zouden bij voldoende woningaanbod moeten doorstromen naar woningen in gemeenten.
Daarnaast hebben we te maken met de komst van Afghaanse evacués en is er de laatste maanden sprake van een hogere instroom van asielzoekers.
 

Een tijdelijke noodopvang is wat anders dan een regulier asielzoekerscentrum. Tijdelijke opvanglocaties hebben een lager kwaliteits- en voorzieningenniveau. Het streven is dan ook om mensen zo kort mogelijk op noodopvanglocaties te laten verblijven. 

In de tijdelijke noodopvang komen asielzoekers binnen die de aanmeldprocedure in Ter Apel hebben doorlopen. Het gaat veelal om mensen die afkomstig zijn uit Afghanistan, Syrië, Eritrea, Iran en Turkije. Er is met het COA afgesproken dat asielzoekers maximaal drie weken op deze locatie verblijven en vervolgens doorstromen naar een andere locatie van het COA. 

Meer vragen?

Wilt u direct contact met de locatie? Dan kunt u een mail sturen naar assennoodopvang@coa.nl of bellen naar 06 – 21194788.
 

In eerste instantie is de noodopvang voor de duur van drie weken. Als de nood hoog blijft, kan dit tot uiterlijk 31 maart 2022 verlengd worden.  

Naar verwachting komen de eerste asielzoekers vandaag (25 november) eind van de middag naar Assen. Ze worden per bus vanaf Ter Apel naar de Expo Hal in Assen vervoerd. 
 

De eerste dagen wordt er een groep van 150 mensen opgevangen. Daarna kan dit uitgebreid worden tot maximaal 500 mensen.  

De noodopvang is bedoeld voor asielzoekers die zich melden in Ter Apel en de reguliere asielprocedure gaan doorlopen. Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleen gaanden en gezinnen. Het gaat voornamelijk om vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Iran en Turkije.

Een deel van de mensen is in afwachting van het verdere verloop van de procedure en stroomt mogelijk door naar een andere opvanglocatie. Mensen met een verblijfsvergunning kunnen doorstromen naar een eigen woning.  
 

De opvang in de TT Hall is noodopvang en sober van aard. De indeling van de TT Hall ziet er ongeveer als volgt uit: aparte slaapgedeelten, sanitair en leefruimte, een eetgedeelte en er is beveiliging. De mensen worden voorzien in eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Er zal ook kantoorruimte voor medewerkers komen en voor GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

De mensen die in de opvang verblijven, hebben het recht zich vrij te bewegen. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Als de asielzoekers op de locatie komen, worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Samen met maatschappelijke organisatie verzorgt het COA de begeleiding van asielzoekers op locatie.
 

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Uiteraard is er aandacht voor alle aspecten van veiligheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Overdag zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De gemeente, politie en COA leggen afspraken over veiligheid vast in een beheersplan. De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid. 

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Vluchtelingen worden bij binnenkomst in Ter Apel getest op corona en krijgen een vaccinatie aangeboden. COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. Op de locatie hangen posters en zorgt het COA er samen met GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en de GGD voor dat bewoners geïnformeerd zijn over ontwikkelingen rondom het coronavirus, hygiënemaatregelen en het gebruik van een mondkapje. Het COA, GZA en GGD spannen zich maximaal in om zoveel mogelijk asielzoekers te laten vaccineren.

Wilt u direct contact met de locatie? Dan kunt u een mail sturen naar assennoodopvang@coa.nl. Er wordt ook zo spoedig mogelijk een telefoonnummer beschikbaar gesteld voor de locatie. 

Voor algemene vragen over het COA, kunt u bellen met de COA Informatielijn op 088 – 715 7000. Dit telefoonnummer is tijdens kantooruren bereikbaar. Uiteraard kunt u ook mailen naar info@coa.nl

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de gemeente via 14 0592 of mailen naar info@assen.nl