Omgevingsloket Vergunning aanvragen

Omgevingswet per januari 2023 - 1 wet, 1 plan, 1 loket

In het Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. 

Vijf onderdelen

Het Omgevingsloket bestaat uit vijf onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen.

1. Vergunningcheck

Met het onderdeel Vergunningcheck kunnen initiatiefnemers controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

2. Aanvragen

Via het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers digitaal een aanvraag of melding maken en indienen. Dit gebeurt ook met vragenbomen. Ze kunnen ook eerst een Omgevingsoverleg aanvragen. Ze bespreken hun aanvraag of melding dan eerst met de gemeente, provincie of het waterschap. Samen kijken ze dan hoe haalbaar het plan is. En hoe zij de aanvraag of melding het beste mogelijk kunnen maken.

3. Regels op de kaart

Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. Burgers en bedrijvenkunnen zich zo oriënteren. En overheden kunnen dit onderdeel gebruiken als ze hun beleid maken of evalueren.

4. Maatregelen op maat

Het onderdeel Maatregelen op maat helpt initiatiefnemers om zich te houden aan regels die gelden voor een activiteit. De maatregelen zijn er namelijk op gebaseerd. Door de maatregelen te nemen, voldoen initiatiefnemers aan de regels.

De maatregelen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Een korte beschrijving van de maatregel
  • Een toelichting op de maatregel
  • Een link naar de juridische grondslag van de maatregel

5. Mijn Omgevingsloket

In het nieuwe Omgevingsloket staan aanvragen en meldingen in Mijn Omgevingsloket. Daar staan ze onder 'Overzicht projecten'. Aanvragen en meldingen zijn verdeeld over 3 tabbladen: Voorbereiden, Omgevingsoverleg en Verzonden.