Publicatiedatum 19-01-2021

Aanvragen

Tot en met 13 januari 2021 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:

  • Amelterhout 174, het kappen van 1 naaldboom;
  • Amerikaweg 18, het plaatsen van reclame-uitingen;
  • Anreperstraat 163, het kappen van 1 kastanjeboom;
  • Gasfabriekstraat 5, het plaatsen van 2 dakkapellen;
  • Heidenheim 10 te Ubbena, het bouwen van een bijgebouw;
  • Overcingellaan 17, het plaatsen van reclame-uitingen en 2 vlaggenmasten;
  • Torenlaan 16A, het wijzigen van het gebruik van kantoor naar wonen.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunningen 

Tot en met 13 januari 2021 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: 

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

  • Doctor Johan Picardtweg (kad. sectie AB, nr 357), het bouwen van een herenboerderij, veldschuur, tunnelkas en een waterbron (12/01). 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.