Omgevingswet in werking

Wat gaat er gebeuren?

Juli 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dus over alles wat u buiten ziet  aan gebouwen, wegen, natuur, groen, water, hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. 
Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten. Denk aan de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen, omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dat moet met de Omgevingswet eenvoudiger, sneller en beter. 

Doelen Omgevingswet 

  1. Samen denken vanuit mogelijkheden in plaats (alleen) vanuit regels. Dus ja, mits in plaats van nee, tenzij
  2. Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat de gemeente goed moet samenwerken (participatie) met een initiatiefnemer, andere overheden en adviseurs
  3. Gemeenten kunnen meer lokaal maatwerk bieden
  4. Snelle, eenvoudige en inzichtelijke procedures

In dit filmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd
De informatie in het filmpje is ook als geschreven tekst te lezen.

Krijgt u te maken met de Omgevingswet?

Als u plannen hebt met uw fysieke leefomgeving, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een woning, het aanleggen van een inrit, het kappen van een boom en het uitbreiden van een bedrijf. We gaan u hierin meenemen: wat verandert er voor mij en wat moet ik doen als ik wat wil doen in mijn omgeving? 

Door de nieuwe wet krijgt u ook ruimer invloed op uw omgeving. Verder kunt u  met een vergunningscheck in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Wel zo makkelijk. 

Voor meer informatie over de Omgevingswet verwijzen wij u ook naar:

Omgevingswet in het kort (toekomst)

  • Nu heeft de gemeente bestemmingsplannen. De gemeente werkt toe naar één omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving staan. De gemeente heeft hiervoor tot 1 januari 2030 de tijd
  • Er zijn nu aanvragen voor vergunningen waarover de gemeente 26 weken mag doen, voordat ze een besluit neemt. Straks heeft de gemeente maar 8 wekende tijd
  • De gemeente moet leren werken met de Omgevingswet: aanvragen in 8 weken behandelen, samenwerken, integraal werken enzovoort
  • Nu is er een Omgevingsloket Online, ruimtelijkeplannen.nl en de activiteitenmodule milieubeheer. Dit wordt straks vervangen door het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat is straks één landelijke loket. De gemeente past hier de software op aan