Woonvisie Assen

De gemeente heeft haar beleid voor het wonen vastgelegd in een woonvisie. Het vaststellen van een woonvisie is geen wettelijke plicht. De gemeente heeft hier bewust voor gekozen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de plaatselijke en regionale behoefte. De woonvisie is dan ook onder andere gebaseerd op een groot woonwensenonderzoek onder de Assense bevolking in 2015. De actuele woonvisie is in 2016 door de raad vastgesteld.

PDFWoonvisie Assen 2016 (2,02MB).pdf
PDFWoonvisie Assen 2016 Bijlage (441kB).pdf
PDFWoningmarktonderzoek Assen (5,91MB).pdf

Prestatieafspraken woningcorporaties

De gemeente Assen, de huurderorganisaties en de woningcorporaties Actium, Mooiland, Omnia, Woonconcept, Woonservice en Woonzorg NL hebben eind 2016 prestatieafspraken gemaakt. De Woonvisie Assen 2016 vormde hiervoor de basis. Centraal in de afspraken staat dat in Assen voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor de doelgroep beschikbaar zijn.

PDFPrestatieafspraken Assen Actium (3,93MB).pdf
PDFPrestatieafspraken Assen Mooiland 2017 (721kB).pdf
PDFPrestatieafspraken Assen Omnia 2017 (690kB).pdf
PDFPrestatieafspraken Assen Woonconcept 2017 (674kB).pdf
PDFPrestatieafspraken Assen Woonservice 2017 (720kB).pdf
PDFPrestatieafspraken Assen Woonzorg NL (715kB).pdf