Onderhoud van de stad

Wilt u weten wanneer de gemeente maait in uw wijk?

De gemeente krijgt minder geld van het rijk en moet daarom de komende jaren bezuinigen.
Dat heeft ook gevolgen voor het onderhoud van de openbare ruimte in de stad. De gemeente gaat bijvoorbeeld minder vaak grasmaaien en onkruid wieden. De beeldkwaliteit gaat in delen van de gemeente hierdoor veranderen, op veiligheid wordt niet bezuinigd.

Waar wordt bezuinigd?

  • Woonwijken; Hier blijft het beheer grotendeels op niveau, alleen gaan we minder intensief maaien.  Ruim eenderde van de gazons gaan wij nog 2 keer per jaar maaien. Plekken die zijn aangewezen als hondenuitlaatstroken, rondom scholen, trapveldjes en gebieden rond speelplaatsen en bankjes blijven gazon.
  • Binnenstad; We bezuinigen niet op het beheer in de binnenstad, wel halen we een groot deel van de bloembakken weg.
  • Recreatiegebieden en parken; Wij gaan alle gazons nog maar 1 tot 2 keer per jaar maaien, tenzij de gazons een functie hebben voor het recreëren. Trapveldjes en gebieden rond speelplaatsen en bankjes blijven gazon.
  • Bedrijventerreinen, recreatief groen en buitengebied; Hier wordt het beheer teruggebracht.
  • Bermen langs doorgaande wegen; Deze bermen gaan wij minder vaak maaien.
  • Parkeerplaatsen: Wij verwijderen geen onkruid meer op parkeerplaatsen

 

Niet op al het onderhoud wordt bezuinigd

We gaan niet bezuinigen op de veiligheid van de openbare ruimte, ook blijven we overal het zwerfvuil opruimen.

Zelf maaien

Wordt er bij u voor de deur minder vaak gemaaid, maar heeft u liever een gazon, dan bent u vrij om het zelf te maaien.

Maaikaarten

PDFstructuurelementen.pdf

 

 

 

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De rioolstelsels worden onder hoge druk gereinigd, waarna met een mobiele camera de binnenkant in beeld wordt gebracht. Bij de inspectie wordt onder andere gekeken of buizen zijn gescheurd of dat wortel-ingroei van bomen de doorstroming belemmert. Zo wordt een beeld verkregen van de toestand waarin de riolering verkeert en of deze naar behoren functioneert.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt mogelijk een deel van de straat afgezet, verkeer blijft daarentegen mogelijk.

Neem zelf maatregelen

Tijdens de reiniging kan de rioolaansluiting van uw woning onder druk komen te staan. Hierdoor kan lucht ontsnappen via de zwanenhals – of andere voorzieningen die de waterafvoer regelen. Het water komt dan omhoog. Om spatten te voorkomen kunt u het deksel van het toilet sluiten en verzwaren, stoppen in de afvoerputjes plaatsen en grotere afvoeren afsluiten met een natte doek. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden in uw straat is het raadzaam om even alle kranen open te zetten, zodat de watersloten weer vollopen, en u geen last krijgt van stankoverlast.

Wanneer bij u in de straat?

Via Berichten van de Brink en de website wordt u op de hoogte gebracht wanneer het rioolstelsel bij u in de straat wordt gereinigd en geïnspecteerd.
Bij regenval kunnen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering: het reinigen van het rioolstelsel zal dan op een andere dag plaatsvinden dan de geplande datum.

Wilt u weten waar de gemeente strooit? Of tips over gladheidsbestrijding?