Onderhoud van de stad

Wilt u weten wanneer de gemeente maait in uw wijk?

 

 

 

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De rioolstelsels worden onder hoge druk gereinigd, waarna met een mobiele camera de binnenkant in beeld wordt gebracht. Bij de inspectie wordt onder andere gekeken of buizen zijn gescheurd of dat wortel-ingroei van bomen de doorstroming belemmert. Zo wordt een beeld verkregen van de toestand waarin de riolering verkeert en of deze naar behoren functioneert.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt mogelijk een deel van de straat afgezet, verkeer blijft daarentegen mogelijk.

Neem zelf maatregelen

Tijdens de reiniging kan de rioolaansluiting van uw woning onder druk komen te staan. Hierdoor kan lucht ontsnappen via de zwanenhals – of andere voorzieningen die de waterafvoer regelen. Het water komt dan omhoog. Om spatten te voorkomen kunt u het deksel van het toilet sluiten en verzwaren, stoppen in de afvoerputjes plaatsen en grotere afvoeren afsluiten met een natte doek. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden in uw straat is het raadzaam om even alle kranen open te zetten, zodat de watersloten weer vollopen, en u geen last krijgt van stankoverlast.

Wanneer bij u in de straat?

Via Berichten van de Brink en de website wordt u op de hoogte gebracht wanneer het rioolstelsel bij u in de straat wordt gereinigd en geïnspecteerd.
Bij regenval kunnen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering: het reinigen van het rioolstelsel zal dan op een andere dag plaatsvinden dan de geplande datum.

Wilt u weten waar de gemeente strooit? Of tips over gladheidsbestrijding?