Verplichte energiemaatregelen

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) naar duurzame energie (zoals zonne- en windenergie). In het Akkoord van Parijs staan de internationale afspraken hierover. Voor Nederland zijn deze uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Zo dragen Overheden, bedrijven en andere partijen allemaal bij aan de energietransitie. Wat doet de gemeente Assen?
De gemeente heeft een uitvoeringsagenda energietransitie 2019-2020 met daarin allerlei maatregelen, zie het uitvoeringsprogramma voor 2019-2020.

Daarnaast organiseren we regelmatig waterstoftafels en versnellingskamers rondom nieuwe energiethema’s. Voor meer informatie of specifieke vragen, kunt u contact opnemen met Gerhard Kadijk (06 23029522) of met een van onze accountmanagers.
Onderstaande regelingen en energiemaatregelen kunnen u helpen om uw onderneming, bedrijf of instelling te verduurzamen:

Verplichte energiemaatregelen

 • Gebruikt u als bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas per jaar en verdient u uw energiebesparende maatregelen in vijf jaar of eerder terug? Kijk dan op www. rvo.nl wat dat voor u betekent.
 • Wilt u het energieverbruik van uw bedrijf in kaart brengen? Met de Milieubarometer kunt u dit één jaar gratis doen als u binnen de gemeente Assen bent gevestigd. Kijk voor meer informatie op www.milieubarometer.nl

Energielabel C voor kantoren

Is uw kantoor groter dan 100m2 ? Dat betekent dat uw kantoor per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C moet hebben.                                      
De verplichting geldt niet:

 • Als minder dan de helft van uw gebouw in gebruik is als kantoor
 • Voor monumenten
 • Als u uw pand binnen 2 jaar niet meer als kantoor gebruikt
  Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

 • Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? En wilt u daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.
 • Voor investeringen die duidelijk omschreven zijn (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren, mag u 45 % van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. (EIA)  Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl en www.belastingdienst.nl.

Zon op dak

 • Kies ervoor om hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand. Daarvoor zijn er subsidies en mogelijkheden om investeringen af te trekken.
 • De SDE+ is een subsidie waarbij u een vergoeding krijgt voor de energie die u met uw zakelijke zonnepanelen opwekt. De SDE+ is er alleen voor bedrijven met een zakelijke aansluiting van minimaal 3×80 ampère en een zonnestroominstallatie van meer dan 15kWp.
 • Daarnaast zijn er diverse fiscale maatregelen om investering in zonnepanelen van de belasting af te trekken. Deze zijn met name interessant als u een relatief klein aantal zonnepanelen op uw dak legt. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.

Ga terug naar www.assen.nl/energie