Ondernemersverenigingen


Als ondernemer kunt u zich aansluiten bij één van de ondernemersverenigingen. We zetten ze voor u op een rij.

Het Commercieel Centrum Assen is de ondernemersvereniging van Assen. De vereniging is bestemd voor ondernemers in de sectoren industrie, groothandel en commerciële dienstverlening.

Commercieel Centrum Assen

Contact:

Postbus 444
9400 AK Assen
Telefoon: 06 21 977 352
contactpersoon Mw. K.J. Wassen
E-mail: info@cca-assen.nl

Jongeren Commerciële Club Assen

De Jongeren Commerciële Club Assen (JCCA) wil de zakelijke en de informele contacten bevorderen tussen de leden onderling. Ook wil zij de handel, nijverheid, industrie, landbouw en verkeer in de gemeente Assen bevorderen. Om lid te kunnen worden van de JCC moet je jonger zijn dan 38 jaar, een HBO- of universitaire opleiding afgerond hebben en wonen en/of werken in (de omgeving van) Assen.

Contact:

Jongeren Commerciële Club Assen
Brink 21
9401 HT Assen
E-mail: info@jcca.nl
 

JBN Drenthe

JBN Drenthe is een netwerk voor startende ondernemers in Drenthe. Op onze site leest u meer over wie wij zijn, waar we voor staan en welk programma wij een ondernemer aanbieden. Het JBN Drenthe brengt startende ondernemers bij elkaar. Het JBN richt zich op alle ondernemers die korter dan 5 jaren actief zijn en de provincie Drenthe als werkgebied hebben.
Email: info@jbndrenthe.nl


Binnenstadsvereniging  MKB Assen

Als ondernemer in de binnenstad kunt u zich verenigen in de Binnenstadsvereniging MKB Assen. Het MKB is een gesprekspartner van de gemeente Assen op meerdere (beleids)terreinen. Ook zorgt zij bij de vele evenementen in Assen voor een gezamenlijke uitstraling om te laten zien hoe levendig en leuk de binnenstad van Assen is.
Contact:
Marktstraat 8 - 10
9401 JH  Assen
Telefoon: Jan Pleijte 06-41749448


Parkmanagement Assen / Ondernemend Assen

De twee sinds 2007 bestaande Parkmanagement verenigingen in Assen - Parkmanagement Assen en Parkmanagement Assen-Noord - treden sinds maart 2016 samen als één naar buiten onder de nieuwe naam "Ondernemend Assen".
Achter de schermen nog twee verenigingen, maar naar buiten opererend als één.
Beide  verenigingen zijn opgericht op initiatief van enkele ondernemers en de gemeente, een publiek private samenwerking. Het doel is samen te werken aan schone, hele, veilige en duurzame bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat een plezierig werkklimaat en behoudt het onroerend goed zijn waarde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Assen.
Telefoon 140592
E-mail: info@assen.nl


BNI Bartje

BNI Bartje in Assen heeft de naam gekozen van het symbool van Drenthe. Bartje, eigenzinnig en zelfbewust: weten wat je wilt (meer dan bruine bonen!), doorgaan als het tegenzit. De groep kent een gevarieerde samenstelling. Die variatie in beroepen en branches staat garant voor dynamiek in 'zaken doen'. In de periode dat we een groep vormen hebben de leden elkaar goed leren kennen. We bevelen elkaar met vertrouwen aan bij zakelijke en privérelaties. Want daar draait het om bij BNI. Netwerken, maar dan een stap verder: opdrachten en omzet genereren door elkaar aan te bevelen.
E-mail: info@bni-bartje.nl

Junior Kamer

Junior Kamer, internationaal beter bekend als JCI, is een netwerk voor persoonlijke ontwikkeling. De leden zijn jong, veelal hoger opgeleide, mensen tussen de 23 en 40 jaar die zich willen ontwikkelen met behulp van trainingen. Onze leden hebben belangstelling voor zakelijke netwerken, persoonlijke en internationale contacten. Zij willen zich daarnaast inzetten voor positieve veranderingen in de maatschappij.

Rotary Assen

Rotary wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. In een serviceclub steunen de leden op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De Rotary visie is simpel en ingrijpend: Service above Self.