Horeca

Horecabedrijf starten

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm, plaats of eigenaar. Verandert er iets? Meld het binnen 3 dagen bij de gemeente.
Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen. Bijvoorbeeld als:

 • u alcohol wilt schenken in uw bedrijf
 • er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand kunnen
 • u een terras bij uw horecabedrijf heeft
 • u een gokautomaat wilt plaatsen

Gerelateerde producten

Meest gestelde vragen

Meer informatie

Gerelateerde wetten / regelgeving

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

U neemt contact op met de gemeente. U levert in ieder geval aan:

 • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt een afspraak maken via info@assen.nl

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. Lees meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).