Inkoop

De gemeente Assen als klant. Informatie over inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden, aanbestedingen en Europese aanbestedingen.

PDFInkoopbeleid gemeente Assen 2017 (203kB).pdf

De gemeente Assen heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven wij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Assen.

De gemeente Assen hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.
Voor leveringen en diensten worden de “ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017)” gehanteerd:

PDFAlgemene inkoopvoorwaarden (AIVW 2017) Leveringen en Diensten (pdf - 261 kB)

Voor ICT opdrachten worden de ”Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)” gehanteerd:

PDFGIBIT - Gemeente Assen 2017 (169kB).pdf

Voor werken worden de UAV of UAV-GC gehanteerd. De gemeente Assen werkt uitsluitend met aannemers welke in het bezit zijn van VCA/VCU.

Aanbestedingen

De gemeente onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

  • Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
  • Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat de gemeente regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. De gemeente Assen publiceert alle Openbare, Niet-openbare en Europese aanbestedingen op TenderNed https://www.tenderned.nl.

PDFklachtenprocedure aanbesteden (84 kB).pdf

PDFCollegebesluit klachtenregeling (475 kB).pdf

Assen koopt maatschappelijk verantwoord in

De gemeente Assen levert met de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een bijdrage aan het stimuleren hiervan.
MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.