Inkoop

Ondernemers kunnen vanaf 27 juni 2016 met e-herkenning inloggen op Tenderned. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van tenderned.

De gemeente Assen als klant. Informatie over inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden, aanbestedingen en Europese aanbestedingen.

PDFinkoopbeleid_1.pdf

De gemeente Assen heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven wij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Assen.

PDFinkoopvoorwaarden_0.pdf

De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen, diensten en werken. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd. Voor de veiligheid zal de gemeente Assen met ingang van 1 januari 2008 uitsluitend werken met aannemers welke in het bezit zijn van VCA/VCU.
 

Aanbestedingen

De gemeente onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

  • Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
  • Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat de gemeente regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. Op dit moment zijn de onderstaande aanbestedingen voor de gemeente Assen actueel. Deze opgave is niet limitatief en hieraan zijn geen rechten te ontlenen.
Overzicht actuele aanbestedingen 

PDFklachtenprocedure aanbesteden (84 kB).pdf

PDFCollegebesluit klachtenregeling (475 kB).pdf

Assen koopt maatschappelijk verantwoord in

De gemeente Assen levert met de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een bijdrage aan het stimuleren hiervan.
MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.