Overzicht actuele aanbestedingen

Gemeenten in Noord en Midden Drenthe sluiten gezamenlijk contracten af met aanbieders van zorg op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. Voor een aantal aspecten van de zorg kunnen zorgaanbieders zich aanmelden. Dit kunnen zorgaanbieders zijn met wie al contracten zijn afgesloten, maar ook zorgaanbieders met wie de gemeenten nu geen contract hebben. De aanbestedingsprocedure voor deze contracten is maandag 19 juni 2017 van start gegaan door middel van een publicatie op Tenderned.

In het aanbestedingsdocument is een optionele datum gereserveerd voor een pre-bid meeting. Gelet op de gestelde vragen is er besloten om geen pre-bid meeting te organiseren. De bijeenkomst van 17 juli 2017 om 17:00 uur te Beilen komt daarom te vervallen.

Lees hier de gestelde vragen:

PDFNota van inlichtingen aanvullende contractering Jeugdwet-Wmo (43kB).pdf