Waarom in Assen

Waarom in Assen?

Ondernemen in Assen heeft veel voordelen. Het belangrijkste is dat u er vooruit kunt. In alle opzichten.

Assen is een aantrekkelijke stad voor ondernemers. Als zuidelijke poort van het stedelijk netwerk Groningen Assen is het de toegang naar een regio met ongeveer 500.000 inwoners. Assen en omgeving biedt een uitstekend en gevarieerd woonklimaat. Er is een compleet aanbod aan voorzieningen en schitterende natuur op loopafstand. Assen is goed bereikbaar met directe verbindingen naar grote economische centra in Nederland en noordoost Europa. Met trein, auto, bus of fiets is Assen uitstekend bereikbaar. Drie keer per uur vertrekken van intercitystation Assen treinen naar Groningen of de randstad. Met de verdubbeling van de N33 ligt aan de zuidkant van Assen straks een knooppunt van wegen met rechtstreekse verbindingen naar de randstad en Noord-Duitsland.
 

De gemeente ondersteunt nieuwe en bestaande ondernemers bij het vinden van personeel, een passende locatie en het regelen van procedures en waar mogelijk subsidies. De stad maakt deel uit van het Nationaal Stedelijk Netwerk 'Regio Groningen Assen 2030'.

Assen is een stad met alles was je van een grote stad mag verwachten. Het winkelaanbod, het ziekenhuis, het museum, een haven in hartje stad en straks een gloednieuw theater met diverse bioscoop- en toneelzalen. Ook in de wijken is het voorzieningenniveau hoog met winkel- en wijkcentra, onderwijs en sport- en spelvoorzieningen. Het aanbod aan woningen is gevarieerd. Van huur tot koop en in alle prijsklassen. De negen wijken hebben elk een eigen karakter. De Asser binnenstad staat bovendien bekend op zijn uitstekende parkeervoorzieningen. Met diverse parkeergarages en veel plekken op straat hoeft niemand lang naar een parkeerplaats te zoeken. Met zijn tarieven is Assen de een-na-goedkoopste van Nederland.

Ondernemers in Assen werken op tal van gebieden samen. Via parkmanagement nemen zij gezamenlijk het beheer van de bedrijventerreinen voor hun rekening. Alle ondernemers dragen bij aan het ondernemersfonds. Dit fonds is bedoeld voor de financiering van activiteiten die het ondernemersklimaat versterken. De diverse ondernemersverenigingen zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaring en komen op voor de belangen van hun leden.

In het economisch beleid legt Assen het accent op vier sectoren. Het gaat om sensortechnologie, energie en duurzaamheid, zorg en toerisme en recreatie. Sectoren die stad en ondernemers kansen bieden.

Sensortechnologie biedt kansen voor industrie en dienstverlening. Assen wil een leidende positie innemen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Bijvoorbeeld in infrastructuur, zorg en de energiesector. In Assen wordt een uitgebreid meetnetwerk aangelegd dat de basis is voor een verkeersgeleidingsysteem. Met het systeem is het ook mogelijk om gerichte maatregelen te nemen om de belasting van het milieu te meten, zoals geluidsbelasting en CO2-uitstoot. Het Hanze Institute of Technology en het wetenschappelijk instituut INCAS3 zijn aanjagers voor innovatie.

Zorginstellingen zorgen voor een kwart van de werkgelegenheid in Assen. Er zijn een volwaardig streekziekenhuis, instellingen voor psychiatrische, gehandicapten en ouderenzorg. Daarnaast zijn er diverse particuliere dienstverleners op het gebied van zorg.

De aanwezigheid van de NAM is een belangrijke stimulans voor de energiesector in Assen. Energy Valley is een initiatief om de vele activiteiten op energiegebied te bundelen en stroomlijnen. In combinatie met de Gasunie en de Rijksuniversiteit in Groningen leidt dit tot diverse initiatieven op het gebied van innovatie en opleiding. Toepassing van sensortechnologie levert verschillende mogelijkheden op voor duurzaam energiegebruik. In tijden van stijgende energieprijzen is dit een kansrijke ontwikkeling.

De combinatie van aantrekkelijke en complete binnenstad met nationaal park Drentsche Aa trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers. Assen heeft een breed aanbod. Winkelen, evenementen, cultuur en horeca. Tenminste één keer per jaar staat Assen met de TT op de internationale kaart. In één weekend bezoeken ruim 100.000 mensen de stad. Assen blijft investeren in het versterken van de binnenstad. De komende jaren wordt de toegankelijkheid van de binnenstad verbeterd en komt er meer open water.

Hoe ziet de bevolkingsopbouw eruit? Waar komen nieuwe Assenaren vandaan? Wilt u weten waar uw potentiële klanten wonen, waar uw afzetgebied zit of hoeveel inwoners Assen in 2030 heeft?

Doorlopend investeren wij in de ontwikkeling van kennis in de sectoren zorg, sensortechnologie, energie & duurzaamheid en recreatie. Dit doen we door het aantrekken van kenniswerkers en onderwijsinstellingen. Ook neemt Assen deel aan innovatieve kennisplatformen zoals Energy Valley en Sensor Universe.

PDFfolder_sensortechnologie.pdf

De accountmanagers van de afdeling Economische Zaken staan ondernemers ter zijde met advies en specialistische kennis. Ze kennen als geen ander de plaatselijke arbeidsmarkt en wijzen u op eventueel beschikbare subsidies. Samen met u gaan ze op zoek naar een passende locatie op een van de vele bedrijventerreinen. Of het nu gaat om uitbreiding of een nieuwe vestiging. En mocht er in Assen niets te vinden zijn, brengen ze u graag in contact met een van de gemeenten uit de regio Groningen Assen.

Bekijk ook de folder Waarom in Assen: PDFfolder_waarom_in_assen.pdf