Personeel en verzekeringen

U doet er verstandig aan om voordat u personeel in dienst neemt, even contact op te nemen met het UWV. Dit omdat u voor ieder personeelslid sociale lasten af moet dragen aan het UWV. Het UWV neemt de betaling van de uitkering over op het moment dat een personeelslid afscheid moet nemen en geen werk heeft.

Denkt u ook goed na welke verzekeringen verplicht en gewenst zijn. Te denken valt onder andere aan:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Aansprakelijkheid
  • Pensioen

Meer informatie

UWV Werkbedrijf
Alescon