Starten vanuit een uitkeringssituatie

Als u voor zichzelf gaat beginnen, houdt dat in dat u niet langer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en dat uw werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering vervalt. Toch zal uw bedrijf de eerste tijd vaak niet genoeg opbrengen om van te leven. Die eerste tijd kunt u nog een uitkering krijgen van Werkplein Drentsche Aa. Ook kan Werkplein Drentsche Aa u helpen met startkapitaal voor aanloopkosten, aanschaf machines en voorraad of verbouwing bedrijfspand. Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startkapitaal en/of een maandelijkse uitkering.

Voorbereiding starten eigen bedrijf

Voorbereidingsperiode

Wilt u vanuit de bijstand een eigen bedrijf beginnen, dan kunt u zich - als dat nodig is - voorafgaand aan de start van de onderneming maximaal een jaar lang oriënteren op het ondernemerschap, tijdens een voorbereidingstraject. U kunt bijvoorbeeld cursussen gaan volgen. Of een marktonderzoek doen. Dat kan belangrijk zijn, om een ondernemingsplan op te kunnen stellen.
Tijdens de voorbereidingsperiode houdt u uw bijstandsuitkering en kan Werkplein Drentsche Aa u vrijstellen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u zich tijdens de voorbereidingsperiode laat begeleiden. Werkplein Drentsche Aa zal hiervoor een organisatie aanwijzen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten voor een noodzakelijke cursus of opleiding komen mogelijk voor een vergoeding in aanmerking. De voorbereidingsfase geldt alleen voor starten vanuit de bijstand, de WW kent andere regels.

Voorbereidingskosten

De voorbereiding op het starten van een eigen bedrijf kan nog andere kosten met zich mee brengen. Voor noodzakelijke investeringen die samenhangen met de voorbereiding kunt u op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) gebruik maken van een renteloze lening. Bijvoorbeeld om een marktonderzoek te doen of bedrijfsmateriaal aan te schaffen. Ook mensen met een WAO mogen van deze regeling gebruik maken.

Gesprek aanvragen / Meer informatie

Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startkapitaal en/of een maandelijkse uitkering. Voor het aanvragen van een gesprek kunt u contact opnemen met:

Werkplein Drentsche Aa
Javastraat 15
Postbus 392
9400 AJ Assen
Telefoon: 0592 391600