Subsidies

Nationale en regionale subsidiemogelijkheden kunnen u bij uw ondernemingsplannen ondersteunen.


Bent u starter of ondernemer en bent u van plan te investeren? Bijvoorbeeld in nieuwe bedrijfsgebouwen, extra arbeidsplaatsen of aanpassingen in het kader van duurzaamheid? Of wilt u extern advies voor het opstellen van een marketingplan of haalbaarheidsonderzoek?

In sommige situaties bestaat de mogelijkheden dat er een deel van de investering subsidiabel is.  Het uitvoeringsorgaan van alle subsidies heeft een overzichtelijke website gemaakt.

Op deze website is het mogelijk aan te geven wat de geplande investeringen zijn en vrij snel wordt duidelijk of en welke regeling van toepassing is. U kunt de website vinden op 123subsidie.nl

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.


1. NIOF 2008
Wat biedt deze regeling u?
Financiële ondersteuning bij het inhuren van extern advies en implementatie van een ontwikkelingstraject.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Voor MKB-ondernemingen in de drie noordelijke provincies.
2. IPR 2009
Wat biedt deze regeling u?
Financiële ondersteuning bij vestigingsprojecten en uitbreidingsprojecten.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Voor ondernemingen waarbij de omzet voor 50% of meer afkomstig is van buiten Noord-Nederland.
3. HRM+ 2009
Wat biedt deze regeling u?
Financiële ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement en de verbetering en inzetbaarheid van werknemers.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Voor MKB-ondernemers in de drie noordelijke provincies.
4. Innovatiekrediet
Wat biedt deze regeling u?
Kredietmogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote risico’s.
Voor wie is deze regeling bestemd?
MKB-ondernemingen met innovatieve ideeën.
5. Innovatievoucher
Wat biedt deze regeling u?
Tot € 5000,- subsidie op de aanvraag van een octrooi of het laten beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling.
Voor wie is deze regeling bestemd?
MKB-ondernemingen.
6. BBMKB
Wat biedt deze regeling u?
Borgstellingskrediet.
Voor wie is deze regeling bestemd?
MKB-ondernemingen met maximaal 250 fte’s en een maximale omzet van € 50 miljoen.
7. WBSO
Wat biedt deze regeling u?
Compensatie van loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Voor iedere ondernemer.
8. Loonkostensubsidie / Premiekorting ouderen
Wat biedt deze regeling u?
50% subsidie van het wettelijk minimumloon / € 6.500,- minder premieafdracht per jaar.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Voor iedere ondernemer.
9. BBZ - IOAZ regeling
Wat biedt deze regeling u?
Startkapitaal voor ondernemers die starten vanuit een uitkering. Inkomensondersteuning voor gevestigde ondernemers.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Ondernemers die starten vanuit een uitkering en gevestigde ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren.
10. Microkrediet
Wat biedt deze regeling u?
Een krediet van maximaal € 35.000,-.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Iedere ondernemer die beschikt over aantoonbare ondernemersvaardigheden en een haalbaar ondernemersplan.
11. Energiescan
Wat biedt deze regeling u?
75% subsidie van de kosten van een energiescan met een maximum van € 3000,-.
Voor wie is deze regeling bestemd?
MKB-bedrijven in de gemeente of eigenaren / exploitanten van een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente.
12. Duurzaamheidscan
Wat biedt deze regeling u?
Gratis advies over mogelijkheden energiekosten te verlagen.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Alle ondernemers in de gemeente die nieuwbouw gaan realiseren.
13. EIA
Wat biedt deze regeling u?
De mogelijkheid om 44% van de investeringskosten in duurzame energie af te trekken van de fiscale winst.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Ondernemers die investeren in duurzame energie.
14. MIA / Vamil
Wat biedt deze regeling u?
De mogelijkheid om tot 40% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst.
Voor wie is deze regeling bestemd?
Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.