Subsidies

Nationale en regionale subsidiemogelijkheden kunnen u bij uw ondernemingsplannen ondersteunen.

Bent u starter of ondernemer en bent u van plan te investeren? Bijvoorbeeld in nieuwe bedrijfsgebouwen, extra arbeidsplaatsen of aanpassingen in het kader van duurzaamheid? Of wilt u extern advies voor het opstellen van een marketingplan of haalbaarheidsonderzoek?
In sommige situaties bestaat de mogelijkheden dat er een deel van de investering subsidiabel is.  Het uitvoeringsorgaan van alle subsidies heeft een overzichtelijke website gemaakt.
Op deze website is het mogelijk aan te geven wat de geplande investeringen zijn en vrij snel wordt duidelijk of en welke regeling van toepassing is. U kunt de website vinden op 123subsidie.nl daarnaast bestaan er via Ikbendrentsondernemer.nl ook mogelijkheden voor subsidies.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.