Voorwaarden

Houdt u er rekening mee dat u niet in elk pand een bedrijf mag vestigen. Er zijn regels die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf geen hinder veroorzaakt voor de omgeving, bijvoorbeeld door geluids- of parkeeroverlast. Bedrijfsactiviteiten die nooit aan huis zijn toegestaan, zijn bijvoorbeeld detailhandel of horeca.

Een bedrijf aan huis is in elk geval wel toegestaan als u een zogenaamd traditioneel aan huis gebonden beroep wilt uitoefenen, zoals dat van huisarts, notaris of advocaat. Voorwaarde is dat u dit beroep als bewoner in een éénmanspraktijk in een beperkte ruimte van de woning uitoefent. De woonfunctie moet hierbij altijd in stand gehouden worden.

In de meeste gevallen moet uw verzoek voor een bedrijf aan huis getoetst worden aan het bestemmingsplan voor uw buurt. Het kan zijn dat u een vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan nodig heeft om uw bedrijf aan huis te mogen vestigen. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf kijken of het bestemmingsplan uw gewenste bedrijf aan huis toestaat. Maak anders een afspraak met de Publieksbalie, Vergunningen en Handhaving om te bepalen of u een bedrijf aan huis kunt beginnen.