Preventiefonds

In uw werk als (zorg)professional heeft u ongetwijfeld ideeën over sociale voorzieningen in Assen. Misschien kent u een initiatief van een collega professional uit een andere gemeente en zou u dat in Assen graag over nemen. Wellicht speelt u al langer met het idee om bijvoorbeeld een sollicitatieclub op te zetten of een ontmoetingsplek voor jonge ouders met vragen, of juist voor jongeren met vragen over geldzaken.  Soms blijft het bij ideeën en dat vinden we bij de gemeente Assen jammer. Daarom is er het preventiefonds.

Aanvullen en versterken

Het fonds is bedoeld voor ideeën die aanvullend zijn op het reguliere aanbod van hulp en ondersteuning. Werkt u als (zorg)professional en heeft u een idee voor een activiteit? Dan kunt u wellicht gebruik maken van éénmalige financiële ondersteuning. De gemeente Assen wil met dit fonds onderstaande resultaten boeken.

 • Er is meer begrip voor elkaars problemen in de verschillende wijken.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers worden beter ondersteund.
 • Verschillende mensen en instanties die hulp bieden kennen elkaar goed en hulp is daardoor beter op elkaar is afgestemd.
 • Er ontstaan nieuwe samenwerkingen tussen bijvoorbeeld inwoners en vrijwilligers, professionals en niet-professionals.
 • Er is meer aandacht voor wat mensen wél kunnen (in plaats van de nadruk op beperkingen).
 • Hulp en ondersteuning is, waar mogelijk,  minder gericht op individuele ondersteuning.
 • Men doet minder snel, lang, of intensief een beroep op geïndiceerde zorg.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidies?

Het doel is om zoveel mogelijk verschillende ideeën te kunnen ondersteunen. Loonkosten van organisatoren, kosten voor onderzoeken of het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden komen daarom niet in aanmerking voor subsidie. Kosten die in elk geval wel in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld kosten voor de eenmalige aanschaf van benodigdheden. Ook kunnen in sommige gevallen personeelskosten voor bijvoorbeeld het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers in aanmerking komen.

Checklist

Komt uw idee in aanmerking?

Bij de aanvraag kijken we naar een aantal zaken:

 • Voor de activiteit hebben deelnemers geen indicatie nodig.
 • De activiteit vult het reguliere aanbod van hulp en ondersteuning aan.
 • De activiteit is bedoeld voor inwoners van de gemeente Assen.
 • U werkt samen met een collega zorgprofessional van een andere organisatie.
 • Uw organisatie is bereid om zelf 25% aan de kosten bij te dragen.
 • U vraagt éénmalig een financiële bijdrage en niet structureel.

Regeling voor (zorg)professionals en voor inwoners/vrijwilligers

Het preventiefonds bestaat uit een regeling voor professionals en een regeling voor inwoners & vrijwilligers. De regeling voor inwoners & vrijwilligers wordt door Stichting STILA uitgevoerd. STILA ontvangt, behandelt en beoordeelt aanvragen van inwoners en vrijwilligers. Aanvragen door professionals worden door de gemeente in behandeling genomen.

PDFAanvraagformulier Preventiefonds voor professionele organisaties (pdf - 134 kB)

PDFPreventiefonds voor inwoners en vrijwilligers(organisaties) - Informatie bij het doen van een aanvraag.pdf (267kB)

PDFPreventiefonds aanvragen voor professionals - Informatie bij het doen van een aanvraag.pdf (194kB)

Meer informatie

Zorgprofessionals kunnen voor meer informatie contact opnemen met Marleen Wielaert – Bliek via telefoonnummer 14 0592 of mailen naar subsidies@assen.nl

Inwoners en vrijwilligers kunnen voor meer informatie terecht bij Stichting STILA: www.stila-assen.nl